mgr inż. Andrzej Kowalczyk
Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 72, 46-053 Chrząstowice


tel. +48 77 42 181 54, tel./fax +48 77 421 92 96
ceplast@saunaparowa.pl

 
Opis wyrobu

Opis techniczny

Oferta cenowa

WYPŁYCENIA BASENOWE

Opis wyrobu

               Pomosty (podesty) wypłycające stosuje się w basenach sportowych w celu zmniejszenia głębokości jednego lub kilku z torów do stałej wartości 0,9 -1,0 m. Tak przygotowany tor przeznaczony jest głównie do nauki pływania, prowadzenia zajęć w wodzie dla osób nie umiejących pływać lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ze względów bezpieczeństwa przestrzeń nad pomostem jest oddzielona od części głębokiej basenu barierką ochronną.

Podest wypłycający może być wykonany na dowolną szerokość toru i głębokość basenu.

 

Opis techniczny

             Poniższy opis obejmuje standardowe rozwiązanie pomostu wypłycającego. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość wprowadzenia daleko idących modyfikacji konstrukcji pomostu. Propozycje i zakres zmian zostają przedstawione inwestorowi po dokonanej wizji lokalnej obiektu.

Wersja podstawowa

 

             Pomost wypłycający składa się z segmentów o wymiarach: 1230 x 2250 x wysokość [mm] wykonanych z laminatu PS, w dowolnym kolorze oraz barierek ochronnych wykonanych    z kwasoodpornej stali nierdzewnej. Segmenty pomostu wykonane są na bazie poliestrowej żywicy izoftalowej preferowanej do wyrobów mających stały kontakt z wodą (klasa 1 Lloyds Register i Det Norske Veritas). Zewnętrzną warstwę ochronną stanowi żelkot izoftalowy o własnościach antyosmotocznych. Na zastosowane surowce posiadamy atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny.

            Poszczególne segmenty  łączone są ze sobą przy wykorzystaniu elementów centrujących (rys.1, przekrój B-B) oraz odpowiadających im gniazd znajdujących się na bocznych kołnierzach sąsiednich elementów. Powyższe rozwiązanie maksymalnie upraszcza montaż i demontaż oraz ułatwia okresowe czyszczenie poszczególnych segmentów.

            Cechą charakterystyczną opisywanej konstrukcji jest to, że powierzchnia jednego z kołnierzy bocznych segmentu jest wielokrotnie załamana. W wyniku tego po złożeniu sąsiednich elementów pomostu tworzy się między nimi szereg szczelin o szerokości 8 mm, które umożliwiają wymianę wody znajdującej się nad i pod pomostem. Przyjęte rozwiązanie nie zmniejsza wytrzymałości segmentu. Podstawowa nośność pomostu wynosi 100 kg/m2.

            W konstrukcji pomostu zwrócono szczególną uwagę na maksymalne zwiększenie przepływu wody  pomiędzy elementami pomostu oraz pomiędzy przestrzenią ograniczoną przez pomost a pozostałą częścią basenu. W tym celu, oprócz wspomnianych wcześniej szczelin, umieszczono dodatkowe otwory w elementach pomostu. Otwory te wykonane są  w taki sposób, że nie obniżają nośności elementów. Wymianie wody sprzyjają również barierki wykonane wg wariantu 1 (rys. 2).

            Barierki wsuwane są do “kieszeni” utworzonej przy przedniej ścianie segmentu. Zakończenia barierek, stykające się z niecką basenu, wyposażone są w końcówki ochraniające dno basenu w trakcie montażu. Przed niekontrolowanym wysuwaniem w czasie eksploatacji, barierki zabezpieczone są linką ze stali nierdzewnej. Linka przeprowadzona jest w taki sposób, że na barierkach nie występują żadne odstające elementy, mogące być przyczyną kontuzji osób korzystających z basenu.

            Unikalnym rozwiązaniem jest lekko wypukły kształt górnej powierzchni elementów pomostu. W przypadku wystąpienia obciążeń dynamicznych tak ukształtowanej powierzchni zanurzonej w wodzie, zachowuje się ona jak rodzaj membrany przenoszącej nacisk na znajdującą się pod nią, nieściśliwą w swojej istocie, wodę basenową. W wyniku tego, obciążenia działają na element pomostu w sposób pośredni, co niewątpliwie wpływa na trwałość konstrukcji. Pracująca  powierzchnia “membrany” intensyfikuje ponadto przemieszczanie się wody pomiędzy przestrzenią znajdującą się nad i pod pomostem.

            Wszelkie usztywnienia konstrukcji rozwiązane są w taki sposób, aby wyeliminować  jakiekolwiek przestrzenie zamknięte. Przestrzenie takie są dalece niepożądane, ponieważ przy każdej, nawet najdrobniejszej, utracie szczelności stanowią idealne miejsce do rozwoju drobnoustrojów.

Warianty dodatkowe

            Barierka ochronna w wariancie 2 (rys.2) w miejscu prętów stalowych posiada wypełnienia perforowane z tworzywa sztucznego. Zalecana szerokość perforacji wynosi 8 mm. Oba warianty barierki mogą zostać wykonane z dowolnego, dostępnego w kraju, rodzaju stali nierdzewnej.

            Istnieje również możliwość zwiększenia nośności pomostu wypłycającego do żądanej wartości. Każde zwiększenie nośności wiąże się ze wzrostem ceny wyrobu. 

            Standardowo pierwszy montaż pomostu wypłycającego wykonywany jest w suchej niecce basenowej. Na życzenie zamawiającego możliwe jest wykonanie montażu w basenie wypełnionym wodą. Montaż tego typu wykonywany jest przez zespół płetwonurków. Przyjęcie takiego rozwiązania wymaga podjęcia decyzji przed rozpoczęciem realizacji prac związanych z wykonaniem pomostu.

        

Oferta cenowa

                 Ze względu na różnorodność rozwiązań niecek basenowych ustalenie konkretnej ceny za dany rodzaj wypłycenia jest każdorazowo przedmiotem oferty, którą przygotowujemy  w odpowiedzi na konkretne zapytanie inwestora.